Przysięga notarialna

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

O naszej kancelarii

Kancelaria została założona w 2006 roku przez notariusza Krystynę Paszek i początkowo była prowadzona jako kancelaria jednoosobowa. Od 2010 roku Kancelaria prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez notariuszy Krystynę Paszek i Bartosza Paszek.

Kancelaria mieści się w centrum Chorzowa, przy głównym ciągu handlowo-usługowym - ulicy Wolności. W pobliżu Kancelarii znajdują się liczne miejsca parkingowe (przy ulicy Żeromskiego).

Notariusze

Krystyna Paszek

Notariusz w Chorzowie

Bartosz Paszek

Notariusz w Chorzowie